Zinnet

Zinnet wil medemensen in hun kwetsbaarheid en kracht, ook thuis ondersteunen in levensvragen en zingeving aan je bestaan. Dit transmurale netwerk is actief in de regio Nijmegen, Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk
Zinnet vormt een interdisciplinair netwerk van geschoolde betaalde en onbetaalde zingeving- ondersteuners, werkend in eerste lijn tot topklinische zorg.

Adres en Contact

Radboud universitair
medisch centrum

DGVP- Reinier Postlaan 4
(route 941/ingang oost)

Postbus 9101,
6500 HB Nijmegen

E-mail:

info@zinnet.nl

Website:

www.zinnet.nl

Openingstijden

N.V.T.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Bezoek thuis aan mensen met zin- en levensvragen in Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk

Zinnet richt zich op brede levensbegeleiding van mensen die worstelen met zingevings- en levensvragen, bij uitstek van kwetsbare mensen, mensen die eenzaam zijn en mensen aan het einde van hun leven.

Scholing voor betaalde en onbetaalde professionals in Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk

ZINNET organiseert scholingsbijeenkomsten en intervisies voor alle betrokkenen in zorg en welzijn, interdisciplinair

Netwerkvorming op gebied van zin- en levensvragen in Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk

Wij werken samen met onze partners op het gebied van opleiding, onderzoek en zorg. Zo is er samenwerking met partners van de Radboud Universiteit ( de Faculteit Geneeskunde, de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschap), de HAN (minor zingeving) op gebied van onderwijs en onderzoek

Share This