Zen Centrum Nijmegen (Kwan Yin Sangha)

De sangha (gemeenschap) van beoefenaars van Zen Centrum Nijmegen draagt de naam van de bodhisattva van compassie (Kwan Yin). Zij komt wekelijks bijeen voor het beoefenen van zazen (zitmeditatie). Zen uit het hart. Tevens soetrarecitatie, kinhin (loopmeditatie), teisho (Dharmales) dokusan (persoonlijk onderhoud) en koanstudie voor wie wil.

De sangha aanvaardt de Boeddha-Dharma (de leer van de Boeddha), zoals uitgedragen in de Pali Canon en de geschriften van diens opvolgers in de door Maezumi Roshi opgerichte White Plum Lineage als inspiratiebron voor een bewust, bevrijd en vreedzaam leven.

De leraar van de Kwan Yin Sangha is Dick Butsugen Kobun Verstegen sensei die tot de White Plum Lineage behoort in de 83ste generatie als gevolg van de Dharmatransmisie die hij op 17 juni 2017 ontving van zijn Dharmaleraar Niko Sojun Tydeman sensei

Adres en Contact

Petruslaan 1
6564 AJ Nijmegen
(Heilg Landstichting)

Telefoonnummer:
024-7850103
of
06-53776474

Website:

www.zennijmegen.nl

Openingstijden

Zie de website

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Doorgaande zengroepen

Beoefening van zazen (zitmeditatie) op maandag- en dinsdagavond en vrijdagochtend. Tevens soetrarecitatie, kinhin (loopmeditatie), teisho (Dharmales) dokusan (persoonlijk onderhoud) en koanstudie voor wie wil.

Introductiegroepen zenmeditatie

Deelnemers vertrouwd maken met de beoefening van zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, kinhin (loopmeditatie), teisho (Dharmales) dokusan (persoonlijk onderhoud) en koanstudie. Voorbereiding voor deelname aan doorgaande groepen.

Retraites of Sesshins

Retraites of ‘sesshins’ horen bij zenbeoefening. Sesshin betekent: in je hart geraakt worden door het aanvaarden van je leven zoals het zich van moment tot moment ontvouwt. Onze jaarlijkse retraites vormen een mensvriendelijke, stevige en intieme oefenperiode van twee of vier dagen. Alles gebeurt in stilte. In Kloosterhotel Zin in Vught, elke deelnemer heeft eigen kamer met douche en toilet.

Coaching

In een individueel coachingstraject legt de leraar de nadruk op het ontwikkelen van authenticiteit. ‘Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen,’ zegt de onvergelijkelijke Loesje terecht. Maar binnen dat ‘jezelf zijn’ zijn steeds allerlei keuzes mogelijk. Het werken daaraan gaat gepaard met meer ruimte en helderheid in denken en doen, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, humor, relativering en ‘in het moment kunnen zijn’.

Opleiding tot zentrainer

Een opleidingstraject duurt gewoonlijk 3 jaar en omvat deelname aan doorgaande èn introductiegroepen, tenminste drie weekendsesshins en twee zomersesshins, coaching, koan- en literatuurstudie. Afronding: een eindwerkstuk en het houden van een teisho (zentoespraak). Een eventueel vervolgtraject tot zenleraar wordt in onderling overleg toegesneden op de betrokkene.

Share This