Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Het Wereldvrouwenhuis biedt tijdelijke opvang , medische zorg en empowerment van dakloze migrantenvrouwen zonder verblijfsvergunning met medische problemen.
50 vrijwilligsters organiseren voor telkens 7 vrouwen tegelijk opvang gedurende 6 maanden en een programma gericht op empowerment en individuele begeleiding met als doel deze vrouwen beter in staat te stellen een veilig leven op te bouwen.

Het huis is gevestigd op een geheim adres.
De activiteiten worden bekostigd uit giften en gemeentelijke ondersteuning.

Adres en Contact

Plutostraat 119
6543 WN Nijmegen

Telefoonnummer:
06-45588555

E-mail:

info@wereldvrouwenhuis.nl

Website:

www.wereldvrouwenhuis.nl

Openingstijden

N.v.t.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Tijdelijke opvang

Gedurende 6 maanden opvang in ons huis.

Programma gericht op empowerment

De vrouwen doen verplicht mee aan een programma gericht op versterking van hun gevoel van eigenwaarde en vermogen zich in de maatschappij te handhaven: taalles, fietsles, medische voorlichting, creales, empowerment en yoga

Individuele begeleiding

Elke vrouw krijgt een individuele begeleidster die haar gedurende de 6 maanden in het huis en eventueel nog daarna ondersteunt in het vinden van de juiste medische zorg, van juridische hulp, en in het opbouwen van een veilig sociaal netwerk.

Share This