Van Tuin Tot Bord

Van Tuin Tot Bord is een aansprekende en laagdrempelige buurtactiviteit in Nijmegen Midden. Buurtbewoners in het Willemskwartier, Hazenkamp en Muntenbuurt verbouwen samen groente en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Wekelijks wordt er op dinsdagavond gekookt in voorzieningenhart ’t Hert en op donderdagavond in wijkcentrum de Klokketoren.

Van Tuin Tot Bord wil bedragen aan de inclusieve samenleving op buurtniveau en gaat uit van ieders mogelijkheden zodat iedereen kan meedoen. Buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten en er ontstaan nieuwe contacten. Iedereen hoort erbij. Buurtbewoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan de moestuingroep en/of kookgroep of om aan te schuiven in het buurtrestaurant.

Van Tuin Tot Bord is een project van welzijnsorganisatie Tandem in samenwerking met buurtbewoners, Pluryn/NAH centrum, RIBW, Driekracht/ Driestroom en Sociaal Wijkteam.

‘T Hert

De Klokketoren

Adres en Contact

Diverse locaties in Nijmegen Midden:

Voorzieningenhart ’t Hert
Thijmstraat 40
6531 CS Nijmegen

de Klokketoren
Slotemaker de Bruineweg 272
6532 AD Nijmegen

Telefoonnummer:
06 – 124 23 810
06 – 22 301 352

E-mail:

info@vantuintotbord.nl

Website:

www.vantuintotbord.nl

Openingstijden

Diverse tijden voor de kookgroepen en moestuingroepen. Zie website

Buurtrestaurant ’t Hert:
dinsdag 18.00-19.30 uur

Buurtrestaurant de Klokketoren:
donderdag van 17.30-20.00 uur

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Moestuingroepen

In 2015 zijn er in Nijmegen Midden drie buurtmoestuinen (de Haard, de Buffelstraat, de Klokketoren) gestart. De moestuingroepen worden begeleid door een moestuinexpert.

[ Klik hier voor de moestuingroepen ]

Kookgroepen

Buurtbewoners koken iedere week samen de heerlijkste buurtmaaltijden.
De oogst uit de moestuinen wordt in de maaltijden verwerkt.

Kookgroep ’t Hert:
dinsdag 15.30 uur

Kookgroep de Klokketoren:
donderdag vanaf 15.30 uur

[ Klik hier voor de kookgroepen ]

Buurtrestaurant ’t Hert en buurtrestaurant de Klokketoren

Elke dinsdag en donderdag wordt er een heerlijke driegangenmaaltijd gekookt in een van de buurtrestaurants. De groente uit de moestuin wordt in de maaltijden verwerkt.

Buurtrestaurant ’t Hert:
dinsdag 18.00-19.30 uur

Buurtrestaurant de Klokketoren:
donderdag van 17.30-20.00 uur

[ Klik hier voor de buurtrestaurants ]

Share This