logo nijmegen stad van compassie verbeterd 300woensdag 28 september
van 19.30-22.00 uur
Huis van Compassie
Groenestraat 170, Nijmegen

PROGRAMMA:

19.30 uur : Welkom en inleiding door Paul Oosterhoff, voorzitter van het Huis van Compassie

 • Terugblik:
  Wat willen we bereiken , wat hebben we samen al bereikt, welke initiatieven/organisaties doen mee
 • Toekomstplannen, wat hebben wij te bieden aan deelnemende organisaties, wat kunnen we voor elkaar betekenen:
  • Inzet en ondersteuning van ambassadeurs
  • Mogelijkheid om deel  te nemen aan deskundigheidsbevordering:  hoe kun je te werk gaan om compassievol handelen in de eigen organisatie te stimuleren
  • Mogelijkheid  om TED-talks te organiseren binnen de eigen organisatie over compassie
  • Website voor het vergoten van de (onderlinge) bekendheid van de diverse initiatieven en organisaties
 • Film over compassie in de gemeente Rotterdam
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen

20.00 uur : Inleidingen over compassie in de praktijk

 • Frits Mertens van de telefonische hulpdienst Sensoor  over de wijze waarop medewerkers geïnstrueerd en begeleid worden om compassievol  hun hulpvragers te woord te staan
 • Conrad Savy van de Hobbywerkplaats en de Wijkfabriek over hoe je je medewerkers in het dagelijks werk heel praktisch kunt stimuleren om compassievol  te handelen

20.30 uur : in subgroepen  met elkaar inspiratie opdoen over hoe je binnen de eigen organisatie een proces op gang kan brengen/versnellen om compassievol handelen te stimuleren
21.00 uur : korte impressie uit de groepjes
21.15 uur : presentatie plan Straatkoffie door Pieter Poels van het Huis van Compassie: een nieuwe activiteit voor ontmoeting in de buurt
21.30 uur : gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en informatie uit te wisselen
22.00 uur : sluiting

Share This