Stichting Hoormij/Ned Vereniging voor Slechthorenden

In tijden dat verwacht wordt dat iedereen meedoet, is dat voor iemand met een slecht gehoor een groot probleem. Deels is dat een kwestie van apparatuur en omgeving, deels ook van onbekendheid met tools door het publiek. Klassiek is het hoorapparaat, eventueel met hulpapparatuur bij suboptimale omstandigheden. Bij ouderen is slechthorendheid een dubbele handicap omdat men er het slechtste mee om kan gaan.

Onze vereniging heeft dus een taak in de voorlichting naar de leden toe om zich optimaal te prepareren, maar ook naar de maatschappij toe, op het gebied van inclusie. Ook hier is het echt tijd voor Hey, vertel het maar.

Daarnaast wordt er door de stichting Hoormij/NVVS-Gelre ook aandacht geschonken aan andere hoorproblemen zoals tinnitus (oorsuizen met al beginnend gehoorverlies), de ziekte van Meniere (met oa evenwichtsproblemen) en totale doofheid.

Adres en Contact

Hoormij/NVVS-Gelre
p/a Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen

Telefoonnummer:
024-3500805

E-mail:

NVVSGelre@gmail.com

Website:

www.NVVS-Gelre.nl

Openingstijden

Tot nadere mededeling via e-mail bereikbaar

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Belangenbehartiging

Zowel landelijk, regionaal als lokaal door ledenraadplegingen (ALV’s) en informatiebijeenkomsten; daarnaast worden in Nijmegen via een zetel in het gemeentelijke platform JMG ook de lokale belangen van zintuiglijk gehandicapten behartigd. Zodoende wordt het verloop van de transitie en lokale inclusie bewaakt.

Voorlichting en advies
  • Een spreekuur met informatie over apparatuur, vnl tbv ouderen. Men kan apparatuur op het spreekuur rustig uitproberen met begeleiding door ervaringsdeskundigen. Inbegrepen lotgenotencontact.
  • Een Nieuwsbrief voor de leden
  • Niet leden, een flink deel van onze doelgroep, worden geïnformeerd via onze website www.NVVS-Gelre.nl.
  • Op uitnodiging verzorgen we met plezier een informatiesessie over hoorproblemen en hoe daarmee om te gaan..
Auditieve toegankelijkheid
  • Met onze ervaringskennis adviseren we op het gebied van auditieve toegankelijkheid oa tbv wijkcentrum, crematorium of een theater.
  • Inventarisatie en kwaliteitscontrole ringleidingen (https://www.hoorwijzer.nl/gebouwen/).
  • Testen van nieuwe draadloze mogelijkheden
Recreatieve activiteiten

Workshops en uitjes leiden duidelijk tot empowerment van de leden. We zoeken extra handjes om dit te continueren.

Begeleiding jongeren

Ons advies strekt zich ook uit tot jongeren.
Thema’s: beroepsperspectieven, de akoestiek op school en de overmaat van harde geluiden.
We maken ons grote zorgen over de komende epidemie van het oorsuizen (soms resulterend in vroegtijdige levensbeëindiging).

Afstemming met de landelijke stichting Hoormij

Wederzijdse kennisuitwisseling met de landelijke Stichting Hoormij met name de werkgroepen Tinnitus en Meniere.

Share This