Stichting Goshamadeed

Goshamadeed is een organisatie die zich inzet om concreet en praktische ondersteuning te bieden aan de Afghaanse vluchtelingen. Door advies, begeleiding en de mogelijkheid om deel te nemen aan onze activiteiten.  Het doel van onze stichting is dat de vluchtelingen zich kunnen thuis voelen in Nederland. De gezinnen die onze stichting ondersteund zijn  gevlucht vanwege de langdurige oorlogssituatie in hun thuisland. Stichting Goshamadeed probeert deze migranten bij elkaar te brengen , mensen die al langer in Nederland wonen voor vluchtelingen die nog sinds kort in Nederland verblijven,mogelijkheden bieden om ervaring uit te kunnen wisselen. Dit helpt de vluchtelingen om beter te integreren. Als organisatie ondersteunen we met praktische zaken. Daarnaast geven we informatie over levensvragen en helpen we met het vinden van de juiste organisaties die op verschillende leefgebieden ondersteuning kunnen geven. Verder helpt stichting Goshamadeed bij het vinden van vrijwilligerswerk en scholing. Op onze weblog vind u meer informatie over onze diverse activiteiten.

Stichting Goshamadeed wil de participatie en integratie van vluchtelingen en de Nederlandse samenleving bevorderen. Hierbij werkt de stichting samen met andere welzijn,  sociale en maatschappelijke organisaties.

Sinds 2013 werkt stichting Goshamadeed samen met het Huis van Compassie

Adres en Contact

Kanunnik Houberghstraat 7, 6525WC Nijmegen

Telefoonnummer:
0619407031

E-mail:

Storay64@hotmail.com

Website:

http://goshamadeed.blogspot.nl/

Openingstijden

Woensdag middag  en vrijdag ochtend telefonisch bereikbaar. Mogelijkheid om een afspraak te plannen.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Voorlichtingen

De stichting Goshamadeed geeft  individuele adviezen, voorlichting en in groepen. De voorlichting gaat over verschillende thema’s. De thema’s die we bespreken zijn mensenrechten, gezondheid en samenleving. Gericht op participatie en integratie.

Jaarlijks houden we ongeveer 8 groepsbijeenkomsten. Op individuele basis doen we dit op afspraak.

Conversatiegroepen

In samenwerking met het COiL( Centrum Ontmoeting in levensvragen) en met het Huis van Compassie organiseert de stichting Goshamadeed  sinds 2 jaar conversatiegroepen. Voor alle bewoners in Nijmegen. We bespreken met elkaar een thema en wisselen ervaringen uit.

Taallessen

Taal is de basis voor de communicatie en om te integreren binnen de maatschappij. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om de Nederlandse taal te leren. Deze taallessen zijn bedoelt voor mensen waarvoor het reguliere aanbod aan taallessen een te  hoge drempel vormt. Vanuit ons netwerk en het netwerk vanuit het Huis van Compassie kunnen wij dit laagdrempelig aanbieden.

Dit doen wij door wekelijks lessen aan te bieden. Deze lessen worden gegeven door een gecertificeerd taaldocent.

Open dag

Stichting Goshamadeed organiseert twee keer per jaar een open dag. Op de internationale vrouwendag houden we een open dag. Daarnaast  is in het najaar een bijeenkomst. We  kiezen dan een thema vanuit de geschiedenis. De open dag dient ervoor om mensen in contact te brengen met onze stichting, ontmoeting en verdieping in een actueel onderwerp.

Tentoonstelling

In samenwerking met het Huis van Compassie heeft de stichting Goshamadeed  in november 2017 een tentoonstelling gepresenteerd over het werk van Dutch Relief Alliance en Oxfam Novib in Afghanistan. Deze bestond uit meer dan 40 fotos en schilderijen. De expositie gaf een indrukwekkend beeld van het leven in Afghanistan. De tentoonstelling is geïntroduceerd met verschillende rondleidingen, gegeven door de Afghaanse kunstenares Fardiana Zarifa Tabibzada, Mohammed Taher Hotak, Fawzja Rasuli Faqiri en Storay Ahmadi vrijwilligers van  de stichting Goshamadeed. Wij zijn van plan om in de toekomst meer activiteiten te organiseren gericht op geschiedenis, kunst en cultuur.

Contact en ondersteuning voor de mensen in Afghanistan

Vanuit Nederland houdt stichting Goshamadeed contact met mensen in Afghanistan. De stichting heeft een netwerk van mensen in armoede en andere maatschappelijke problemen. De stichting ondersteund deze mensen door een kleine financiële bijdrage geven en door hen voorlichting te geven. Maar ook door hun situatie kenbaar te maken aan de mensen in Nederland. Zo wilt de stichting vanuit Nederland een bijdrage leveren aan betere maatschappelijke omstandigheden in Afghanistan.

Publieks-maaltijd

De eerste activiteit van stichting Goshamadeed  samen met het huis van Compassie was Publieks-maaltijd dat vrijwilligers van Goshamadeed hebben heerlijk gekookt voor Nijmegenaars die huis van Compassie bezoeken . Ook dat het leven in Afghanistan is voor velen niet makkelijk, Goshamadeed zet zich ook in voor mensen daar. Wij zamelden met het huis van Compassie geld in voor hele arme mensen. Bijvoorbeeld steun van een gezin waarvan de vader er niet meer  is, of medicijnen voor mensen die dat hard nodig hadden, maar het zelf niet kunnen betalen. Met een klein bedrag was daar al veel doen. Spullen voor blinde weesmeisjes na de presentatie van gemaakte handwerk van hen. We danken onze Nijmegenaren van hen kleine bijdrage hier bij.

Individuele begeleiding

mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie steun geven, met adviezen en informatieve gesprekken betreffende leven in twee culturen en de moeilijkheden van moeilijk bespreekbaar- taboe problemen …,als scheiden , partner kiezen van andere nationaliteiten en culturen.

Project relaties binnen het gezin

Een leven opbouwen in een ander land is ingewikkeld i.v.m. het creëren van een nieuwe eigen identiteit, een baan vinden die aansluit bij jouw niveau, nieuwe vriendschappen opbouwen, verwerken van het verleden.
Daarnaast vraagt het opvoeden in twee culturen ook veel van de ouders. Jongeren denken vaak dat zij het beter weten dan hun ouders  doordat zij de taal beter beheersen. Zij  tonen op een andere manier respect dan de ouders verwachten. Dit leidt tot spanningen tussen ouders en kinderen. Door bovengenoemde situaties hebben veel volwassenen depressieve klachten.

Overige activiteiten
  • Theatervoorstelling over huiselijk geweld
  • Project moeders en dochters
  • Project Europese cultuur en geschiedenis
  • Project Ontmoetingsdag “verloren vrienden”
  • Wandelproject
  • Cursus gezondheidszorg
  • Cursus versterken van eigen identiteit
  • Bezoek aan de filmhuis
  • Bezoek aan het zwembad met vrouwen
  • Stadswandelingen

Etc…

Opzitten en uitvoeren van bovengenoemde projecten en activiteiten was met samenwerken van het Welzijnszorg organisatie Tandem, GGZ Nijmegen, Gelde Nijmegen en het NIM maatschappelijk werk gerealiseerd.

Om de mensen bekend te maken met Goshamadeed en andere stichtingen en organisaties, heeft Goshamadeed vanaf het begin veel tijd besteed aan het bezoeken van Afghaanse families. Tijdens deze bezoeken kregen de mensen informatie over Goshamadeed als stichting en haar activiteiten en doelen en vroeg men aan welke activiteiten men behoefte had. Soms kwamen tijdens deze gesprekken ook problemen naar voren. Waar mogelijk hielp de stichting hen in contact te komen met de juiste instantie.

De activiteiten van Goshamadeed staan open voor alle inwoners van Nijmegen. Er zijn ook veel geïnteresseerden van andere nationaliteiten die aan onze activiteiten deel hadden genomen. De stichting biedt aan mensen, niet afkomstig uit Afghanistan, de mogelijkheid kennis te maken met de oosterse/Afghaanse cultuur en haar mensen. Door deelname van Nederlanders kunnen Afghaanse mensen weer kennis maken met de Nederlandse samenleving. Op deze manier kunnen we samen een mooi, optimaal leven opbouwen. Leren is een kunst. Je bent nooit klaar met leren. Tijdens elkaar beter leren kennen, maak je beter omgaan met elkaar.

Share This