Nijmegen, stad van compassie

Wat is Nijmegen Stad Van Compassie?

 

Weer een nieuwe aanduiding van onze stad. Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, Arnhem en Rotterdam compassiestad. Zij sloten zich aan bij het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal staat.

Wat is compassie?
Toen we dat woord aan iemand hadden uitgelegd zei hij: “Je bedoelt gewoon warmhartigheid”. En ja, we willen in Nijmegen ons warme hart laten spreken. En met dat “we” bedoelen we eigenlijk iedereen, zowel individuele personen als groepen als organisaties, ook bedrijven.
Uitgangspunt voor ons is de gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van de diversiteit. Dat mensen verschillen geeft de mogelijkheid dat ze elkaar aanvullen.
Meer met en voor elkaar doen. Dat kan op verschillende manieren. Met hoofd, hart of handen.

Wie zijn de initiatiefnemers?
“Nijmegen, stad van compassie” is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties: Centrum Ontmoeting in Levensvragen, het Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief. Samengewerkt wordt met een groot aantal Nijmeegse organisaties. Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.

Wat willen we?
Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Maar weten we elkaar ook in de praktijk te vinden? Meer bekendheid geven aan wat er al is is een van onze doelstellingen. Zichtbaar maken en verbinden. Elkaar ook oproepen en stimuleren er nog meer voor elkaar te zijn is een ander doel. Daarnaast ook concrete acties waarbij mensen elkaar ontmoeten, kleinschalig, in de eigen buurt.

VERKLARING NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE

COMPASSIE?
Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich als privé persoon, binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen, elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld.
Compassievol handelen kunnen we allemaal.  Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan.  Als individu, binnen de politiek, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel.

Met de ondertekening van de Verklaring Nijmegen Stad van Compassie verklaren wij dat wij in Nijmegen:

  • anderen zullen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden
  • stelling zullen nemen tegen elke vorm van discriminatie
  • bij zullen dragen aan het respect voor culturele, levensbeschouwelijke en sexuele verscheidenheid
  • zorg zullen dragen voor het behoud van milieu en natuur
  • actief betrokken zullen zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
  • zullen optreden tegen onrechtvaardigheid 

mensen en organisaties om ons heen zullen oproepen om ook te handelen volgens de bovengenoemde leefregels

namens het College van Burgemeester en Wethouders Nijmegen
Burgemeester Bruls
9 november 2018

AANHANGSEL
Nijmegen stad van Compassie?
Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, en Amsterdam en Rotterdam al jaren  compassiestad.  De beweging van compassie is geïnitieerd met het internationale Handvest van Compassie, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong.  Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Dalai Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden” . Deze leefregel wordt al eeuwenlang beschouwd als de kern van bijna iedere levensbeschouwing in de wereld. Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. 

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

  • met elkaar kennis te maken
  • ideeën en ervaringen uit te wisselen
  • in eigen kring compassie te bevorderen

 

Inmiddels zijn ongeveer 100 organisaties aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

De initiatiefnemers

( Klik op een logo voor de betreffende website )

logo centrum Ontmoeting in levensvragen
Logo Huis van Compassie Nijmegen
Logo Bij Bosshardt Nijmegen
Logo Raad voor levensbeschouwing en religie
Logo hobbycentrum de nonnendaal
Pleisterplaats voor de ziel Nijmegen
Share This