Oecumenisch City Pastoraat

Het OCP is een oecumenische geloofsgemeenschap die elke zondag om 10u een viering houdt in de Sint Stevenskerk.
Iedereen is welkom, gelovig of ongelovig. Er zijn verschillende werkgroepen waaronder pastoraat, diaconie, liturgie. Naast de vieringen zijn er door het jaar verschillende activiteiten variërend van een lezing, een discussieavond tot een vastenmaaltijd. De werkgroep diaconie organiseert een deel van deze activiteiten. Het contact met NSvC zal via de werkgroep diaconie gaan.

Adres en Contact

Contactpersoon:
Geeske van der Meulen,
lid werkgroep diaconie OCP

Telefoonnummer:
024-3559193

E-mail:

vdmeulengeeske@gmail.com

Website:

www.ocp-nijmegen.nl/

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Naam activiteit Organiseren van collectes in de adventstijd en 40-dagentijd

In de advents kiezen we een Nijmeegs doel, in de 40 dagentijd een doel buiten Nederland

Financieel ondersteunen van het kinderopvanghuis Caminul Phillip

Caminul Phillip is een huis in Boekarest, Roemenie. Het ligt in de wijk Ferentari, een zeer problematische wijk met veel vervuiling, verslaving en criminaliteit. Er wonen veel Roma’s. De kinderen kunnen in het huis terecht voor huiswerkbegeleiding, medische en psychosociale hulp en ze krijgen er dagelijks een warme maaltijd. Ook wordt er zo nodig kleding verstrekt.
http://www.caminul-phillip.ro/ro/general.html

Vastenmaaltijd

Samen met de Boskapel een vastenmaaltijd met als doel elkaar ontmoeten en geld inzamelen voor Caminul Phillip of een ander diaconaal doel

Kunstmiddag

Benefiet lezing over middeleeuwse religieuze kunst met als doel geld inzamelen voor Caminul Phillip

Voedselbankactie

Samen met andere kerken een voedselinzamelactie in juni en een kerstpakkettenactie in december.

Boekenmarkt

Tijdens de Open Monumentendagen een 2de hands boekenmarkt in samen werking met de diaconie van de DoRe kerk. Opbrengst voor Caminul Phillip.

Roemenie zondag

Een viering met aandacht voor de kinderen en werkers van Caminul Phillip en na de viering diverse activiteiten. Doel: geld inzamelen voor Caminul Phillip.

Share This