De Kentering

De Kentering is een onafhankelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op verschillende fronten ondersteunt De Kentering psychisch kwetsbare burgers en betrokkenen: door het geven van hersteltrainingen, het faciliteren van lotgenotengroepen, het geven van voorlichting en het bieden van individuele ondersteuning. Ervaringsdeskundigen werken hierbij samen met beroepskrachten. Ook komt De Kentering op voor de collectieve belangen van psychisch kwetsbare burgers. Mensen kunnen bij De Kentering terecht met vragen over dagbesteding, werk, het vinden van de juiste hulp en nog veel meer.

Adres en Contact

Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen

Telefoonnummer:
024-3249975

E-mail:

ondersteuning@dekentering.info

Website:

www.dekentering.info

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
10:00-16:00

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Dag van de Kwaliteit

De Dag van de Kwaliteit is een dag voor psychisch kwetsbare mensen en iedereen die met hen te maken heeft. Het is een dag van ontmoeting, verbinding en inspiratie. Per keer wordt gekozen voor een centraal thema, dat aan de hand van workshops, lezingen en discussies verkend wordt. De Dag van de Kwaliteit vindt eens in de twee jaar plaats.

Cursus Werken Met Eigen Ervaring

In de cursus Werken Met Eigen Ervaring leren mensen om hun ervaring als cliënt te gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. In twaalf lessen leren ze onder andere te reflecteren op hun eigen ervaringen, wat belangrijke bronnen van steun zijn geweest en hoe ze hun eigen ervaringen kunnen inzetten om anderen te helpen.

Herstelwerkgroep

De herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep, waarin de deelnemers aan hun herstel werken op hun eigen wijze en eigen tempo. Aan de hand van thema’s, zoals “bronnen van steun”, worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken. Het voornaamste doel is om deelnemers actief met hun herstel bezig te laten zijn en de regie over hun leven terug te nemen.

Voorlichting

Een aantal ervaringsdeskundigen van De Kentering geeft regelmatig voorlichting. Daarbij geven zij, aan de hand van hun eigen ervaringen met het hebben van een psychische kwetsbaarheid, informatie en tips. De voorlichtingen worden toegespitst op het publiek: bijvoorbeeld studenten die een zorgopleiding volgen, of professionals die in hun baan te maken hebben met psychische kwetsbare mensen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij De Kentering zijn cliëntondersteuners werkzaam die mensen individueel bijstaan bij praktische hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij een keukentafelgesprek, het aanvragen van een persoonsgebonden budget, het doen van belastingaangifte, het oplossen van problemen met de Belastingdienst, het aanvragen van een uitkering en het ordenen van administratie.

WRAP-cursus

WRAP staat voor “Wellness Recovery Action Plan”. Het is een zelfhulpinstrument, dat gericht is op persoonlijk herstel en het creërenWRAP staat voor “Wellness Recovery Action Plan”. Het is een zelfhulpinstrument, dat gericht is op persoonlijk herstel en het creëren van een een positief gevoel in het dagelijks leven. In de cursus leren mensen hun eigen WRAP samen te stellen, waarbij ze inspiratie kunnen halen uit de feedback van andere cursisten. De WRAP-cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers.

Lotgenotengroepen

De Kentering biedt diverse mogelijkheden tot het ontmoeten van lotgenoten. De lotgenotengroepen vinden in besloten kring plaats en bieden mensen gelegenheid tot het vinden van steun, herkenning en tips. Voorbeelden hiervan zijn groepen voor mensen met depressieve klachten, volwassenen met autisme, maar ook mensen die partner zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid en mantelzorgers.

Share This