Amnesty Nijmegen

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in Nijmegen. Amnesty Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie met enkele tientallen actieve leden en enkele tientallen flexwerkers. Deze leden doen mee aan verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Amnesty Nijmegen heeft een actieve Vrouwengroep en een heel goed lopende Scholengroep, bijgestaan door diverse coördinatoren (zoals een Activiteitencoördinator). Daarnaast steunt Amnesty Nijmegen mensenrechtengroepen in Pskov (Rusland) en Masaya (Nicaragua).

Adres en Contact

Postweg 229
6523 LB Nijmegen

Telefoonnummer:
024-3233387

E-mail:

amnestynijmegen@gmail.com

Website:

www.amnestynijmegen.nl

Openingstijden

N.v.t.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Vrouwenrechten

De groep Nijmegen heeft als enige van Amnesty in Nederland een vrouwengroep. De groep richt zich op het onder de aandacht brengen van de mensenrechten van vrouwen. De Vrouwengroep organiseert regelmatig debatten, workshops en (film- en theater)avonden, alleen of samen met andere organisaties. De Vrouwengroep staat open voor vrouwen én mannen!

Gastlessen in basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

De scholengroep verzorgt gastlessen op basisscholen, in alle typen voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), beroepsonderwijs (ROC), basiseducatie en vormingswerk. Lesprogramma’s variëren van een of twee lesuren tot hele projectdagen. De groep geeft les over uiteenlopende onderwerpen als rechten van het kind, vluchtelingen, kindsoldaten, doodstraf, discriminatie, de multi-culturele samenleving, economische, sociale en culturele rechten, filosofie en mensenrechten en de mensenrechtensituatie in uiteenlopende landen.

Brieven schrijven

Leden van onze DAF-groep (Digital Action File) schrijven brieven of sturen e-mails naar overheden, organisaties en instituten. Zij vragen opheldering over schendingen van mensenrechten die door het hoofdkantoor van Amnesty worden aangeleverd. Het kan een langdurige thema-actie zijn, maar ook zogenaamde Urgent Actions, bijvoorbeeld als iemand gemarteld is en er meteen gereageerd moet worden. Meld u aan en schrijf mee!

LGBT-actie

Iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit is een zaak van het individuele geweten volgens Amnesty, en alle LGBT-ers die gevangen zitten om die reden beschouwt Amnesty dan ook als gewetensgevangenen. Amnesty Nijmegen voert voor hen acties, maar ondersteunt ook initiatieven ter verbetering van de uitvoering van wet- en regelgeving en het borgen van LGBT-rechten in Nederland. Wilt u ons helpen?

Flexwerk

Geen zin om te vergaderen, maar wel zin en tijd om wat voor de mensenrechten te doen? Dan is ‘flexwerker’ wat voor jou! Als ‘flexwerker’ doe je, wanneer het je uitkomt, mee met een actie met een duidelijk begin en einde. Je kunt denken aan standwerk zoals tijdens de Music Meeting of de begeleiding van de Schrijfmarathon. Interesse?

Collecteren voor Amnesty

Jaarlijks houdt Amnesty in maart haar landelijke collecte. In Nijmegen hebben we vijf collectecördinatoren (Oost, Midden, West, Zuid en Oosterhout), tientallen wijkhoofden en zo’n 200 collectanten. Zij gaan jaarlijks voor ons langs de deur. Wilt u voor Amnesty collecteren, meldt u zich dan aan! Zonder de collecteopbrengst zijn de activiteiten in Nederland en in Nijmegen minder makkelijk uit te voeren.

Jaarlijkse schrijfmarathon op of rond 10 december

10 December is de Dag van de Rechten van de Mens. Op die dag organiseert Amnesty elk jaar talloze Schrijfmarathons. Amnesty Nijmegen doet uiteraard ook mee, in Bibliotheek Mariënburg. U kunt op of rond 10 december brieven schrijven naar overheden en briefkaarten sturen naar gewetensgevangenen. Kom langs en doe mee!

Share This