7 juli Inspiratieavond Compassie

Op donderdag 7 juli organiseert Nijmegen Stad van Compassie een Inspiratieavond Compassie. Vertegenwoordigers (medewerkers & vrijwilligers) van bij Nijmegen Stad van Compassie aangesloten organisaties, genodigden uit de gemeentelijke politiek en geïnteresseerde burgers wisselen deze avond met elkaar van gedachten over compassie in verband met de thema’s:

  • vluchtelingen
  • wonen & leefbaarheid
  • besluitvorming
  • armoede
  • jongerenparticipatie

Doel van de avond is met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Op deze manier geven we samen invulling aan de volgende vier jaar compassievolle stad.

Wanneer?
Donderdag 7 juli 2022 van 19.30 tot 21.00 uur, met inloop vanaf 19 uur.

Waar?
Huis van Compassie Nijmegen, Vlietstraat 20 B, 6542 SL Nijmegen

Aanmelding en nadere informatie via katrien@huisvancompassienijmegen.nl

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This